Consell Escolar
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

ACORDS CONSELL ESCOLAR DE 14 D'OCTUBRE DE 2019:
 1. Presentació dels resultats acadèmics del curs 2018-19.
 2. Presentació i aprovació de la MAC curs 2018-19: Memòria anual de Centre.
 3. Presentació i aprovació de la PGA curs 2019-20: Programació General Anual.
 4. Presentació de la justificació de les despeses de funcionament curs 2018-19.

ACORDS CONSELL ESCOLAR DE 17 DE JUNY DE 2019:
 1. Aprovació del calendari del curs 2019-20.
 2. Aprovació de l’horari del curs 2019-20.
 3. Presentació i aprovació de les Activitats Complementàries, Activitats Extraescolars, Matèries Optatives i oferta de serveis curs 2019-20.
 4. Informació sobre els llibres de text curs 2019-20.
 5. Aprovació de les quotes curs 2019-20.
 6. Informació sobre la previsió d’inversions en reformes a les instal·lacions  de l’escola i eines TIC.
 7. Informació sobre el procés de preinscripció i matriculació curs 2019-20.
 8. Informacions referent a aspectes de disciplina.
 
 


Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat

                                         Alexia

Creat per Duma interactiva