Emocions
PROJECTE EMOCIONS

Educar el vessant emotiu i socials dels nens i nenes a l’etapa d’infantil està pensat perquè adquireixin les actituds i habilitats que els han de permetre viure i conviure satisfactòriament amb si mateixos i en societat mitjançant la identificació, comprensió i expressió de les emocions. Amb aquest projecte aconseguirem que els nens i les nenes de la nostra escola puguin disminuir la seva ansietat, controlar l’estrès, gestionar de millor manera els conflictes, millorar l’autoestima cosa que es tradueix en un major èxit acadèmic, un augment de la tolerància a la frustració, tenir un major equilibri emocional, menys conflictivitat, millorar les habilitats socials i millorar els comportaments pro socials. 
 


 
 
 
 


Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat

                                         Alexia

Creat per Duma interactiva