Robòtica
ROBÒTICA
 
Aquesta activitat potencia diferents habilitats de l'alumne que li poden ser molt útils per millorar els seus resultats en l'àmbit escolar i desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI. Ens basem en la metodologia Lego Education. Els nens i les nenes desenvolupen la seva capacitat creativa i imaginació alhora que aprenen disciplina i organització per a resoldre problemes, aplicar una lògica matemàtica i aprendre un llenguatge de programació. 
 


 
 
 
 
 


Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat

                                         Alexia

Creat per Duma interactiva